Impressum

Obchodné meno
LORD reklamná agentúra, s.r.o.
ORSR
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 15786/L
Sídlo
J. Martáka 39
Martin 036 08
IČO
36 426 385
Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Predmet činnosti
maloobchod v rozsahu voľných živností
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
sprostredkovanie obchodu, služieb, dopravy a výroby v rozsahu voľných živností
reklamná a propagačná činnosť
podnikateľské poradenstvo
výskum trhu a verejnej mienky
vydavateľské činnosti
organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí, školení a seminárov
prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál, prenájom pozemkov pre obytné prívesy /s poskytovaním iných ako základných služieb/
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
Štatutárny orgán - konateľ
Renáta Čuchorová
J. Martáka 39
Martin
Vznik funkcie: 04.01.2005